عاشقانه


تو مرا می فهمی ...
من تو را می خواهم ...
و همین ساده ترین قصه یک انسان است ...

 

/ 5 نظر / 14 بازدید
Lithium

بزار یه ذره تصحیح کنم . این ساده ترین شروع یک داستانه اما این داستان به همین سادگی ها معمولا پیش نمیره ... از خواستن تا بدست آوردن قصه طولانی ایه

امیر حسین

_¤¤¤¤¤¤¤¤¤-------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤-----¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤-----------------------¤¤¤ __¤¤¤¤¤--------------سلامی به گرمی خورشید-------------------¤¤¤ _ ¤¤¤-هرگز به کسی اجازه نده تا رویاهای تورا زیر سوال ببرد----¤¤¤ ¤¤¤--------------------------------------------------------------------------¤¤¤ ¤¤¤--در سراشیبی که نامش زندکیست------------------------------¤¤¤ ¤¤¤------باهمه بیگانگیها میروم------------------------------------------¤¤¤ ¤¤¤----